TOMAZING PLUS2 โทเมซิง พลัส2

เข้มข้นขึ้น 2 เท่า ประสิทธิภาพ 2 X

โทเมซิงพลัส2 (Tomazing Plus2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมะเขือเทศ ให้สารสำคัญ คือ ไลโคปีน (Lycopene) เหมาะกับผู้ชายที่ต้องการลดอัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก และ ผู้ที่ต้องการดูแลปัญหาอาการต่อมลูกหมาก