TOMAZING PLUS2 โทเมซิง พลัส2

เข้มข้นขึ้น 2 เท่า ประสิทธิภาพ 2 X

โทเมซิงพลัส (Tomazing Plus) ฟื้นฟูและดูแล ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ช่วยการทำงานของระบบประสาท และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของผู้ชายวัย 40 ปีขึ้นไป